BLOG

roky života

16.02.2018

Ani jsme se pořádně nerozloučili...Nebo jsme si mysleli, že ano. Ale ne. Prostě ne. Tolik času přišlo nazmar. Tolik krásných slov a vět. Tolik krásných okamžiků, zážitků a plánů.